Oferujemy szkolenia
  • na stopnie żeglarskie i motorowodne
  • na licencje i certyfikaty
  • na życzenie:
  • regatowe
  • nocne
  • na spinakerze
  • na pływach
  • w trudnych warunkach pogodowych
  • manewrowanie w porcie
  • konsultacje specjalistyczne
Szkolenia organizowane są w trakcie rejsów lub stacjonarne. Na wszystkich naszych rejsach można uczestniczyć w szkoleniu żeglarskim i zdobyć międzynarodowy certyfikat żeglarski ISSA. Dwa razy w roku (wiosna, jesień) szkolimy na ciepłych wodach Chorwacji na stopnie żeglarskie, motorowodne. Po zakończonym szkoleniu/rejsie otrzymasz od kapitana „opinie z rejsu” potwierdzającą staż niezbędny do uzyskania stopnia sternika jachtowego/motorowodnego. Uczestnicząc w naszych rejsach można zdobyć staż na wodach pływowych jak i jednostkach powyżej 20 metrów niezbędny do uzyskania patentu kapitana jachtowego/motorowodnego.
OSOBA POSIADAJĄCA PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO, JEST UPRAWNIONA DO:
- Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych. - Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m. po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO UZYSKUJE OSOBA, KTÓRA:
- Ukończyła 14 rok życia. - Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności na patent żeglarza jachtowego.
OSOBA POSIADAJĄCA PATENT JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO, JEST UPRAWNIONA DO:
- Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych. - Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 m. po wodach morskich
PATENT JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO OTRZYMUJE OSOBA, KTÓRA:
- Ukończyła 18 rok życia. - Odbyła, co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie, co najmniej 200 godz. żeglugi. - Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności na patent jachtowego sternika morskiego.
OSOBA POSIADAJĄCA PATENT KAPITANA JACHTOWEGO, JEST UPRAWNIONA DO:
- Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich.
PATENT KAPITANA JACHTOWEGO OTRZYMUJE OSOBA, KTÓRA:
- Posiada patent jachtowego sternika morskiego. - Po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego odbyła, co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym czasie, co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym, co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbyła, co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem, do co najmniej dwóch portów pływowych.
ISSA Inshore skipper – podstawowy amatorski stopień skippera
Jest to stopień amatorski i wystarcza, aby samodzielnie wynająć jacht morski do żeglugi rekreacyjnej. Umożliwia on pływanie praktycznie na wszystkich akwenach czarterowych. Osoba posiadająca taki certyfikat powinna posiadać wszelkie uprawnienia, aby samodzielnie prowadzić jacht morski w porze dziennej w strefie przybrzeżnej. Jest to certyfikat przeznaczony dla tych, którzy planują pływać głównie po ciepłych wodach (akweny Morza Śródziemnego, Wysypy Kanaryjskie, Karaiby itp.) Certyfikat ten potwierdza nasze umiejętności w momencie zdobywania go ale absolutnie nie powinien nas ograniczać, kiedy zdobyte doświadczenie i praktyka żeglarska umożliwią nam rozszerzenie akwenów, na których pływamy. Voditelj Brodice czyli „skipper”- uprawnienia, które upoważniają do prowadzenia w celach niezarobkowych po wodach chorwackich jachtów żaglowych i motorowych o masie całkowitej do 30 ton. Patent ten dodatkowo zawiera uprawnienia radiooperatora UKF. Voditelj Brodice (kategorii B) uznawany w innych krajach basenu morza Śródziemnego.
OSOBA POSIADAJĄCA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO, JEST UPRAWNIONA DO:
- Prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych. - Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m. po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej. *Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.
PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO UZYSKUJE OSOBA, KTÓRA:
- Ukończyła 14 rok życia. - Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności na patent sternika motorowodnego.
OSOBA POSIADAJĄCA PATENT MOTOROWODNEGO STERNIKA MORSKIEGO, JEST UPRAWNIONA DO:
- Prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych. - Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m. po wodach morskich.
PATENT MOTOROWODNEGO STERNIKA MORSKIEGO UZYSKUJE OSOBA, KTÓRA:
- Ukończyła 18 rok życia. - Odbyła, co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie, co najmniej 200 godz. żeglugi. - Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności na patent motorowodnego sternika morskiego.
OSOBA POSIADAJĄCA PATENT KAPITANA MOTOROWODNEGO, JEST UPRAWNIONA DO:
- Prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych i morskich.
PATENT KAPITANA MOTOROWODNEGO UZYSKUJE OSOBA, KTÓRA:
- Posiadanie patentu motorowodnego sternika morskiego. - Po uzyskaniu patentu motorowodnego sternika morskiego odbycie, co najmniej sześciu rejsów po wodach morskich w łącznym czasie, co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym, co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbycie, co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem, do co najmniej dwóch portów pływowych.